Komorę o wymiarach 5x7m i wysokości 2,5m wypełnia dwutlenek węgla CO_2 o temperaturze t = 20\degree C przy ciśnieniu barometrycznym p_{b1} = 96,66kPa . Zachowując tę samą temperaturę w pokoju obliczyć masę CO_2 , która napłynie do pokoju, jeśli ciśnienie barometryczne wzrośnie do p_{b2} = 102kPa . Masa molowa dwutlenku węgla M_{CO_2} = 44 \frac{kg}{kmol} .

Dane:

Obliczam indywidualną stałą gazową dla dwutlenku węgla:

R=\frac{B}{M_{CO_2}}=188,964 \frac{J}{kmol\cdot K}

Masa gazu przy początkowym ciśnieniu

\begin{aligned} &p_{b1}V=m_1RT\\ &m_1=\frac{p_{b1}V}{RT}=152,682 kg\\ \end{aligned}

Masa gazu przy końcowym ciśnieniu

\begin{aligned} &p_{b2}V=m_2RT\\ &m_2=\frac{p_{b2}V}{RT}=161,117 kg\\ \end{aligned}

Różnica mas, czyli ilość gazu która napłynęła do pomieszczenia:

\Delta m=m_2-m_1=8,435 kg