>


Przykład 1

Oblicz zakres wartości siły\( P\) dla którego układ pozostanie w spoczynku. Dane: \( \mu,\ W,\ Q,\ \alpha,\ r \) .


Przykład 2

Obliczyć reakcje podłoża w punktach A i B oraz kąt nachylenia w stanie równowagi. Dane: \(Q, a, \mu\).


Przykład 3

any


Przykład 4

any


Przykład 5

any


Przykład 6

any


Przykład 7

any


Przykład 8

any