>


Przykład 1

Jaki najmniejszy ciężar G zapewni równowagę układu pokazanego na rysunku. Dane: \(Q, \alpha_1=\frac{3}{2}\pi, \alpha_2=2\pi, \mu\).


Przykład 2

Znaleźć zakres wartości kąta \beta dla którego układ pozostaje w równowadze statycznej. Dane: \(l, b, \mu_1, \mu_2, G, \alpha, Q\).