>


Przykład 1

Dany jest płaski układ sił.
a) Zredukuj układ w punkcie A
b) Zredukuj układ w punkcie B
c) Zredukuj układ do najprostszej postaci. Narysuj wynik redukcji


Przykład 2

Dany jest płaski układ sił.
a) Zredukuj układ w punkcie A
b) Zredukuj układ w punkcie B
c) Zredukuj układ do najprostszej postaci. Narysuj wynik redukcji

\begin{aligned} &F_{1}=5 k N \\ &q_{2}=6 k N / m \\ &F_{3}=8 k N \end{aligned}


Przykład 3

Dany jest płaski układ sił.
a) Zredukuj układ w punkcie A
b) Zredukuj układ w punkcie B
c) Zredukuj układ do najprostszej postaci. Narysuj wynik redukcji

\begin{aligned} &F_{1}=6 \sqrt{41} k N \\ &F_{2}=12 k N \\ &F_{3}=5 \sqrt{5} k N \\ &F_{4}=3 \sqrt{2} k N \\ &F_{5}=2 \sqrt{13} k N \\ &F_{6}=\sqrt{29} k N \end{aligned}


Przykład 4

Dany jest płaski układ sił.
a) Zredukuj układ w punkcie A
b) Zredukuj układ w punkcie B
c) Zredukuj układ do najprostszej postaci. Narysuj wynik redukcji

\begin{aligned} &F_{1}=2 \sqrt{2} k N \\ &F_{2}=3 \sqrt{2} k N \\ &F_{3}=4 \sqrt{13} k N \\ &M_{4}=200 k N m \\ &M_{5}=k N m \\ &F_{6}=17 \sqrt{34} k N \\ &F_{7}=10 \sqrt{29} \mathrm{kN} \end{aligned}


Przykład 5

Dany jest płaski układ sił.
a) Zredukuj układ w punkcie A
b) Zredukuj układ w punkcie B
c) Zredukuj układ do najprostszej postaci. Narysuj wynik redukcji

\begin{aligned} &q_{1}=2 \mathrm{kN} / \mathrm{m} \\ &q_{2}=6 \mathrm{kN} / \mathrm{m} \\ &q_{3}=6 \mathrm{kN} / \mathrm{m} \\ &q_{4}=5 \mathrm{kN} / \mathrm{m} \\ &q_{5}=10 \mathrm{kN} / \mathrm{m} \\ &q_{6}=1 \mathrm{kN} / \mathrm{m} \end{aligned}