>


Przykład 1

Znaleźć wartości reakcji w punktach podparcia oraz kąt nachylenia reakcji A względem pionu \(\varphi\). Dane: a, G, l.


Przykład 2

Określić siły wewnętrzne w układzie jak na rysunku. Dane: \( G=100 N, \alpha=30^{\circ}, \beta=60^{\circ} \)


Przykład 3

Wyznaczyć siłę nacisku kuli na podłoże. Dane: \(G=60N, \alpha=30^{\circ}, \beta=60^{\circ}\)


Przykład 4

Obliczyć siły \(N_1\) oraz \(N_2\). Dane: \(\alpha=15^{\circ}, \beta=30^{\circ}\)