>


Przykład 1

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.


Przykład 2

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.


Przykład 3

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi. \( \alpha = 45^0 \).


Przykład 4

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.


Przykład 5

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.


Przykład 6

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.


Przykład 7

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.


Przykład 8

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.


Przykład 9

Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie. Dane: AB=2a, BC=CD=a, CE=b.


Przykład 10

Obliczyć reakcje podporowe bez dzielenia układu na dwie części przez przegub.


Przykład 11

Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie.


Przykład 12

Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie.


Przykład 13

Dany jest układ belkowo-prętowy. Belka AC (o ciężarze G) i belka CD ( o ciężarze Q) połączone są przegubowo. Belka AC podparta jest swobodnie w punkcie A, dodatkowo podwieszona jest na cięgnie BE. Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie.