Edupanda » Mechanika techniczna »   Statyka   »   Płaski układ sił   » Równowaga płaskiego dowolnego układu sił II

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.

Przykład 2

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.

Przykład 3

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi. \( \alpha = 45^0 \).

Przykład 4

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.

Przykład 5

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.

Przykład 6

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.

Przykład 7

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.

Przykład 8

todo-card-img

Dana jest rama podparta jak na rysunku. Uwolnij układ od więzów i zapisz równania równowagi.

Przykład 9

todo-card-img

Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie. Dane: AB=2a, BC=CD=a, CE=b.

Przykład 10

todo-card-img

Obliczyć reakcje podporowe bez dzielenia układu na dwie części przez przegub.

Przykład 11

todo-card-img

Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie.

Przykład 12

todo-card-img

Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie.

Przykład 13

todo-card-img

Dany jest układ belkowo-prętowy. Belka AC (o ciężarze G) i belka CD ( o ciężarze Q) połączone są przegubowo. Belka AC podparta jest swobodnie w punkcie A, dodatkowo podwieszona jest na cięgnie BE. Obliczyć reakcje podporowe, oraz reakcje w przegubie.

Przykład 14

todo-card-img

Wyznacz wartosci reakcji \(R_A\), \(R_B\) i \(R_C\) w belce przedstawionej na rysunku. Przyjmij wartość momentu \(M=400 kNm\), wartość siły \(P=100 kN\), wartość obciążenia rozłożonego \(q=10 kN/m\), długość \(L=10 m\).