>


Przykład 1

Uwolnić układ od więzów, zapisać równania równowagi.

Dane:

P, G, F, a, b, kąt \(\alpha\), siła F w płaszczyźnie XZ


Przykład 2

Uwolnić układ od więzów, zapisać równania równowagi.
Dane:
N, G, F, a
F || x
N ,G || z


Przykład 3

Uwolnić układ od więzów, zapisać równania równowagi.
Dane:
F, G, a, b, kąt alfa, kąt beta
F || y
G || z


Przykład 4

Uwolnić układ od więzów, zapisać równania równowagi.
Dane:
P, Q, a
P || x
Q || z
2P || y
\(\alpha = 60^o\)
\(\beta= 45^o\)


Przykład 5

Równowaga przestrzennego dowolnego układu sił
Dane:
G, a, b, kąt alfa
G || z


Przykład 6

Uwolnić układ od więzów, zapisać równania równowagi.
Dane:
Ciężar płyty G, siła F
Wymiary a, b
Kąty \(\alpha , \beta\)


Przykład 7

Uwolnić układ od więzów, zapisać równania równowagi. Dane:
P, Q, F, a, b, kąt alfa
F || y
Q || z
P || x


Przykład 8

Uwolnić układ od więzów, zapisać równania równowagi.
Dane:
P, N, F, a, kąt alfa
N || x
F || y
P || z