>


Przykład 1

Zad 2. W obwodzie jak na rysunku obliczyć rozpływ prądów metodą prądów oczkowych. $$ \begin{array}{ll} E_{1}=100 \cdot e^{j} V_{1} E_{2}= & 50 V \quad R_{1}=2 \Omega \quad R_{2}=5 \Omega X_{C 5}=1 \Omega \\ R_{C}, 10 \Omega & X L_{1}=8 \Omega \quad X_{L}=5 \Omega & X_{C_{1}}=2 \Omega \end{array} $$


Przykład 2

Obliczyć wskazanie amperomierza, zastosować metodę prądów oczkowych. Dane: e_1\ (t)=100\cdot\sqrt2\ \sin\funcapply(\omega t)V,\ e_2\ (t)=100\cdot\sqrt2\ \sin\funcapply(\omega t+90^\circ\ )V,\ R_1=20\ \Omega,\ R_3=30\ \Omega,\ X_L1=20\Omega,\ X_L2=60\Omega,\ X_L3=40\Omega


Przykład 3

\begin{aligned} &R_{1}=40 \Omega \\ &R_{2}=20 \Omega \\ &L_{1}=5 H \\ &i(t)=12 \sqrt{2} \sin \left(t-90^{\circ}\right)[4] \end{aligned}