>


Przykład 1

W układzie jak na rysunku obliczyć rozpływ prądów dla stanu rezonansu napięć.