>

Wstęp (twierdzenia o prętach zerowych + przykłady)