>


Przykład 1

Dla statycznie niewyznaczalnego układu jak na rysunkach narysować wykresy momentów gnących, sił poprzecznych oraz sił wzdłużnych wykorzystując metodę sił do wyznaczenia reakcji hiperstatycznych.


Przykład 5

Dla statycznie niewyznaczalnego układu jak na rysunkach narysuj wykresy momentów gnących, sił poprzecznych oraz sił wzdłużnych wykorzystując metodę sił do wyznaczenia reakcji hiperstatycznych.