>


Przykład 1

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 2

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 3

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 4

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 5

Dla podanego przekroju obciążonego mimośrodowo siłą ściskającą podłużną znaleźć:
– naprężenia w punktach charakterystycznych przekroju
– narysować bryłę naprężeń (w aksonometrii)
– podać równanie i narysować oś obojętną
– wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 6

Określić i narysować rdzeń dla podanego przekroju. Podać współrzędne wierzchołków krzywej rdzeniowej.

Dane: a=4,3 cm, b=2,2 cm


Przykład 7

Słup o przekroju jak na rysunku obciążony jest siłą P=100kN. Obliczyć naprężenia w narożach przekroju, wyznaczyć oś obojętną oraz rdzeń przekroju.


Przykład 8

Zaprojektować przekrój pręta rozciąganego mimośrodową siłą na podanych mimośrodach. Narysować oś obojętną w układzie głównym centralnym. Narysować bryłę naprężeń.

Dane: P=45 kN, ey=0,8a, ez=0,7a, R=200 MPa