Edupanda » Wytrzymałość materiałów »   Rozciąganie i ściskanie osiowe   »   Statycznie wyznaczalne   » Pojedyncze pręty

Lista zadań

Przykład 1

video
free
todo-card-img

Dwustopniowy pręt został trwale utwierdzony końcem A i obciążony siłami P oraz 2P jak na rysunku. Obliczyć średnicę obu prętów, znając naprężenia dopuszczalne na ściskanie i rozciąganie.Narysować wykresy sił wewnętrznych, naprężeń normalnych oraz wydłużeń i przemieszczeń pręta. Dane: \(P=10 kN, E=2,1\cdot 10^{5} MPa, a=1 m, k_{r}=60 MPa, k_{c}=80 MPa\)

Przykład 2

video
free
todo-card-img

Dwustopniowy pręt został trwale utwierdzony końcem D i obciążony siłami P oraz 2P jak na rysunku. Obliczyć jaka musi być wartość siły F, aby \(\Delta_l=0\)

Dane: \( d_1=20 cm, d_2=15 cm, E=2,1\cdot10^5 MPa, P=15 kN \)

Przykład 3

video
free
todo-card-img

Oblicz średnicę wewnętrzną otworu, który można wywiercić osiowo na głębokości 3 metrów.

Dane: \(D=20 cm, E=85 GPa, P=15 kN, u_{max}=0,15 mm\)

Przykład 4

todo-card-img

Oblicz:

- siły normalne na przedziałach N(x)

- napreżęnia \(\sigma(x)\)

Oblicz całkowite wydłużenie pręta.

Dane: P=20 kN, d=2 cm