>


Przykład 1   🎞️ 00:12   🆓

Dwustopniowy pręt został trwale utwierdzony końcem A i obciążony siłami P oraz 2P jak na rysunku. Obliczyć średnicę obu prętów, znając naprężenia dopuszczalne na ściskanie i rozciąganie.Narysować wykresy sił wewnętrznych, naprężeń normalnych oraz wydłużeń i przemieszczeń pręta. Dane: \(P=10 kN, E=2,1\cdot 10^{5} MPa, a=1 m, k_{r}=60 MPa, k_{c}=80 MPa\)


Przykład 2   🎞️ 00:08   🆓

Dwustopniowy pręt został trwale utwierdzony końcem D i obciążony siłami P oraz 2P jak na rysunku. Obliczyć jaka musi być wartość siły F, aby \(\Delta_l=0\)

Dane: \( d_1=20 cm, d_2=15 cm, E=2,1\cdot10^5 MPa, P=15 kN \)


Przykład 3   🎞️ 00:06   🆓

Oblicz średnicę wewnętrzną otworu, który można wywiercić osiowo na głębokości 3 metrów.

Dane: \(D=20 cm, E=85 GPa, P=15 kN, u_{max}=0,15 mm\)


Przykład 4

Oblicz:

- siły normalne na przedziałach N(x)

- napreżęnia \(\sigma(x)\)

Oblicz całkowite wydłużenie pręta.

Dane: P=20 kN, d=2 cm