>


Przykład 1   🎞️ 00:21   🆓

Dla danej kratownicy wskazać pręty zerowe oraz wyznaczyć siły we wszystkich prętach metodą równoważenia węzłów.


Przykład 2

Dla danej kratownicy wskazać pręty zerowe oraz wyznaczyć siły we wszystkich prętach metodą równoważenia węzłów.


Przykład 3

Stosując metodę równoważenia węzłów rozwiązać kratownicę przedstawioną na rysunku.


Przykład 4

any


Przykład 5

Stosując metodę równoważenia węzłów, wyznaczyć siły w prętach kratownicy.


Przykład 6

any