>


Przykład 1   🎞️ 00:19   🆓

Wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych.


Przykład 2

Wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych, sprawdzić równowagę węzła.


Przykład 3

Wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych, sprawdzić równowagę węzła B i D.


Przykład 4

Wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych, zrobić równowagę węzła B i C.


Przykład 5

Wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych. Sprawdzić równowagę węzłów B i D.


Przykład 6

Wyznacz wykresy sił wewnętrznych, sprawdź równowagę węzła D.


Przykład 7

Narysuj wykres sił wewnętrznych i sprawdź równowagę węzła B.


Przykład 8

Oblicz i narysuj wykresy sił wewnętrznych. Sprawdź równowagę węzłów.


Przykład 9

Oblicz i narysuj wykresy sił wewnętrznych. Sprawdź równowagę węzła B.


Przykład 10

Oblicz i narysuj wykresy sił wewnętrznych. Sprawdź równowagę węzła E.


Przykład 11

Oblicz i narysuj wykresy sił wewnętrznych. Sprawdź równowagę węzła C.


Przykład 12

Oblicz i narysuj wykresy sił wewnętrznych. Sprawdź równowagę węzła D.


Przykład 13

Oblicz i narysuj wykresy sił wewnętrznych.


Przykład 14

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 15

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 16

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 17

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 18

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 19

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 20

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 21

Wyznacz siły przekrojowe


Przykład 22

Wyznacz siły przekrojowe