Wytrzymałość materiałów - 0 rozwiązań / 16 zadań - 0.0%
Mechanika budowli I nst (inż) - 19 / 22 - 86.36%
Mechanika budowli II nst (mgr) - 42/50 - 84.0%
Mechanika budowli II st (mgr) - 0 / 7 - 0.0%
Metody obliczeniowe - 4/66 - 6.1%

Mechanika płynów - 4 / 72 - 5.56%