Teoria obwodów - 4 rozwiązań / 9 zadań - 44%

Mechanika płynów - 7 rozwiązań / 22 zadań - 32%

Wytrzymałość materiałów - 0 rozwiązań / 9 zadań - 0%
Mechanika konstrukcji - 0 rozwiązań / 0 zadań - 0%