>Wytrzymałość Materiałów

Momenty bezwładności
Wskaźniki i momenty bezwładności
Metoda Mohra


Mechanika Budowli

Linie wpływu belki podstawowe
Metodologia metoda sił
Wzory metoda sił
Wzory metoda przemieszczeń
Wzory transformacyjne stateczność
Arkusz kalkulacyjny: Całkowanie graficzne
Instrukcja video: Arkusz kalkulacyjny


Metody numeryczne / obliczeniowe

Metody numeryczne / obliczeniowe podstawowe wzory


Termodynamika

Parametry fizyczne pary wodnej na lini nasycenia

Tablice kształtowników

Dwuteowniki normalne
Połówki dwuteowników normalnych
Dwuteowniki równoległościenne - IPE
Połówki dwuteowników równoległościennych - 1-2 IPE
Dwuteowniki szerokostopowe - HEB
Połówki dwuteowników szerokostopowych - 1-2 HEB
Dwuteowniki HEA
Ceowniki normalne
Ceowniki ekonomiczne
Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne