Mechanika techniczna – kurs online (w budowie)

Strona główna » Mechanika techniczna – kurs online (w budowie)

Mechanika techniczna – wstęp teoretyczny

Zobacz ofertę korepetycji z tego przedmiotu!

Statyka

 1. Statyka
  1. Płaski układ sił
   1. Równowaga płaskiego zbieżnego układu sił (tw. o 3 siłach)
   2. Redukcja płaskiego dowolnego układu sił
   3. Równowaga płaskiego dowolnego układu sił I
   4. Równowaga płaskiego dowolnego układu sił II
   5. Redukcja płaskiego równoległego układu sił
  2. Przestrzenne układy sił
   1. Równowaga przestrzennego zbieżnego układu sił
   2. Redukcja przestrzennego dowolnego układu sił
   3. Równowaga przestrzennego dowolnego układu sił
   4. Redukcja przestrzennego równoległego układu sił
  3. Płaskie układy sił z tarciem
   1. Tarcie ślizgowe
   2. Tarcie toczne
   3. Tarcie w cięgnach
   4. Inne przypadki tarcia
  4. Charakterystyki geometryczne
   1. CG linii
   2. CG figur płaskich
    1. Figury z dwiema osiami symetrii
    2. Figury z jedną osią symetrii
    3. Figury bez osi symetrii
   3. CG figur płaskich + linii

Kinematyka

 1. Kinematyka punktu
  1. Opis ruchu w układzie kartezjańskim
  2. Opis ruchu w układzie biegunowym
  3. Opis ruchu punktu – mechanizm
  4. Opis ruchu w układzie naturalny
 2. Kinematyka bryły
  1. Ruchu postępowy i obrotowy bryły
  2. Ruch płaski bryły
  3. Ruch płaski bryły – zasada prac wirtualnych
  4. Ruch złożony

Dynamika

 1. Dynamika punktu materialnego
  1. Zadania wstępne
  2. Zadanie proste
  3. Zadanie odwrotne (całkowanie równań różniczkowych ruchu)
  4. Dynamika nieswobodnego punktu materialnego
  5. Drgania – zadania wprowadzające
  6. Drgania własne
  7. Drgania wymuszone
  8. Ruch względny
  9. Ruch w polu odśrodkowym
  10. Ruch punktu o zmiennej masie
 2. Metody energetyczne
  1. Energia kinetyczna i praca
  2. Zasada zachowania energii
  3. Zasada zachowania pędu
 3. Momenty bezwładności ciał materialnych
 4. Dynamika ciała sztywnego
  1. Dynamika ciała sztywnego w ruchu postępowym
  2. Dynamika układów punktów materialnych
  3. Równania ruchu
  4. Ruch płaski ciała sztywnego
  5. Zasada ruchu środka masy
  6. Zasada zachowania krętu
  7. Zderzenia
 5. Mechanika analityczna
  1. Zasada prac przygotowanych
  2. Równania Lagrange’a I rodzaju
  3. Równania Lagrange’a II rodzaju
  4. Stabilność
  5. Małe drgania