Wynik redukcji

1) Układ zerowy (\(\overline{S} =0, \overline{M_0}=0\))
2) Para sił o momencie \(\overline{M_0}\) (\(\overline{S}=0, \overline{M_0}\ne 0\))
3) Wypadkowa (\(\overline{S} \ne 0, k=\overline{S}\cdot \overline{M_0}=0\))
4) Skrętnik \(\overline{S} \ne 0, \overline{M_0} \ne 0, k=\overline{S}\cdot \overline{M_0} \ne 0 )\)
Redukcja do skrętnika:
Moment skrętnika: \(\overline{M_S}=\frac{k}{|\overline{|S|^2}}\cdot \overline{S}=(x_{ms}, y_{ms}, z_{ms})\)
Linia centralna skrętnika \(\overline{M_S}=\overline{M_0}+\overline{S} \times \overline{OS}\)