Mechanika Budowli – kurs online

Zobacz ofertę korepetycji z tego przedmiotu!

 1. Linie wpływu
  1. Belki proste
  2. Belki gerberowskie
  3. Belki gerberowskie – statycznie niewyznaczalne (w budowie)
  4. Ramy
  5. Kratownice
 2. Przemieszczenia metodą Maxwella-Mohra
  1. Belki proste
  2. Belki przegubowe
  3. Ramy
  4. Kratownice
 3. Metoda sił
  1. Belki proste
  2. Belki
  3. Ramy proste – obciążenie mechaniczne
  4. Ramy – obciążenie mechaniczne
  5. Ramy – obciążenie termiczne i geometryczne
 4. Metoda przemieszczeń
  1. Belki
  2. Ramy – obciążenie mechaniczne
  3. Ramy – obciążenia termiczne i geometryczne
  4. Ramy – podłoże Winklera
  5. Symetria i antysymetria
 5. Dynamika
  1. Układy statycznie wyznaczalne
 6. Ruszty
 7. Stateczność