>


Przykład 1   🎞️ 00:32   🆓

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki.


Przykład 2   🎞️ 00:07   🆓

Wyznaczyć linie wpływu sił przekrojowych dla danej belki.


Przykład 3

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki.


Przykład 4

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki.


Przykład 5

Metodą kinematyczną wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych Ma, Vc oraz sił przekrojowych dla danej belki.


Przykład 6

Wyznaczyć metodą analityczną linie wpływu reakcji podporowych Vp, Vb, Mb oraz – metodą kinematyczną – sił przekrojowych dla danej belki.


Przykład 7

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki metodą kinematyczną oraz metodą analityczną. Porównaj wyniki.


Przykład 8

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki metodą kinematyczną.


Przykład 9

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki metodą kinematyczną oraz metodą analityczną.


Przykład 10

Wyznaczyć obwiednię momentu zginającego dla zadanego obciążenia zmiennego oraz dla obciążenia stałego \(q=10 \frac{kN}{m}\).