Edupanda » Mechanika budowli »   Linie wpływu   » » Belki gerberowskie

Lista zadań

Przykład 1

video
free
todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki.

Przykład 2

video
free
todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu sił przekrojowych dla danej belki.

Przykład 3

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki.

Przykład 4

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki.

Przykład 5

todo-card-img

Metodą kinematyczną wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych Ma, Vc oraz sił przekrojowych dla danej belki.

Przykład 6

todo-card-img

Wyznaczyć metodą analityczną linie wpływu reakcji podporowych Vp, Vb, Mb oraz – metodą kinematyczną – sił przekrojowych dla danej belki.

Przykład 7

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki metodą kinematyczną oraz metodą analityczną. Porównaj wyniki.

Przykład 8

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki metodą kinematyczną.

Przykład 9

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla danej belki metodą kinematyczną oraz metodą analityczną.

Przykład 10

todo-card-img

Wyznaczyć obwiednię momentu zginającego dla zadanego obciążenia zmiennego oraz dla obciążenia stałego \(q=10 \frac{kN}{m}\).