>


Przykład 1

Oblicz zmianę kąta obrotu \(\Delta\varphi_B\) oraz kąt obrotu \(\varphi_A.\)
Uwzględnij tylko wpływ momentu zginającego. E=205 GPa, I=6500 \(cm^4.\)


Przykład 2

Oblicz wzajemne przemieszczenie się punktów B-D \(\Delta_{B-D}\), przemieszczenie pionowe punktu A oraz kąt obrotu \(\varphi_D.\)

Uwzględnij tylko wpływ momentu zginającego. E=210 GPa, I=7500 \(cm^4\).


Przykład 3

Oblicz kąt obrotu punktu A, poziome przemieszczenie punktu E oraz względne przybliżenie punktów B-E.

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających. \(E=210 GPa , I=7000 cm^4\).


Przykład 4

Oblicz kąt obrotu punktu B, poziome przemieszczenie punktu A oraz pionowe przemieszczenie punktu C

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających. \(E=210 GPa, I=6000 cm^4\).


Przykład 5

Oblicz kąt obrotu punktu B, względne przybliżenie punktów B-C oraz pionowe i poziome przemieszczenie punktu D. Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.


Przykład 6

Oblicz zmianę kąta w punkcie E, względne przybliżenie punktów A-F oraz pionowe przemieszczenie punktu D Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.


Przykład 7

Oblicz przemieszczenie poziome punktu A, zmianę kąta obrotu w punkcie D oraz względne przybliżenie punktów A-D i A-C

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.


Przykład 8

Oblicz względne przybliżenie punktów B-D.

Uwzględnij wpływ momentów zginających, sił normalnych, tnących i wpływ temperatury.

Temperatura wewnątrz ramy: -40st.C, na zewnątrz: 20st.C, temperatura montażu tm=15st.C.

Przekrój ramy: IPN 200.


Przykład 9

Oblicz przemieszczenie poziome w punkcie C, uwzględniając wpływ momentu zginającego, siły poprzecznej, siły podłużnej, temperatury, osiadania podpór, podpór sprężystych. Dane: \( t_g=15^oC, t_d=-10^oC, t_m=5^oC, \)