Edupanda » Mechanika budowli »   Dynamika   » » 1 SSD drgania wymuszone

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Obliczyć częstość drgań własnych. Sprawdzić czy nie zachodzi zjawisko rezonansu. Wyznaczyć amplitudy wychylenia oraz siły bezwładności występujące w podanym układzie ramowym. Częstotliwość siły wymuszającej wynosi \( fv=5 Hz \) , a jej maksymalna wartość \( P=100N \). Dane \( E=210 GPa, I=10cm^4, m=10kg \)

Przykład 2

todo-card-img

Obliczyć częstość drgań własnych. Sprawdzić czy nie zachodzi zjawisko rezonansu. Wyznaczyć amplitudę wychylenia oraz siłę bezwładności działającą na masę \( m=10kg \), jeżeli częstość kołowa siły wymuszającej wynosi \( v=10 rad/s \), a jej maksymalna wartość \( P=100N \). Dane \(E=210 GPa, I=10cm^4.\)