Przykład 1

todo-card-img

Obliczyć reakcję w więzi A.
EIy=EIz=EI
GIs=0,5EI

Przykład 2

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną.
Przyjąć, że sztywność skrętna GIs=0,8EI (EI - sztywność giętna).
Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.