Przykład 1

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną. Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Przyjąć przekrój IPN 200.
Dane: E=2,1*10^5 MPa, G=8,1*10^4 MPa

Przykład 2

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną. Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Przyjąć przekrój C200.
Dane: E=2,1*10^5 MPa, G=8,1*10^4 MPa

Przykład 3

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną. Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Przyjąć przekrój prostokątny o wymiarach 40x80 [cm].
Dane: E=210 GPa, G=81 GPa.