Edupanda » Mechanika budowli »   Ruszty   » » Ruszty przegubowe

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Rozwiązać ruszt przegubowy, narysować ostateczne wykresy momentów i sił tnących.

Przykład 2

todo-card-img

Rozwiązać zadany ruszt przegubowy.
Narysować ostateczne wykresy momentów gnących i sił tnących, a także ostateczne reakcje.

Przykład 3

todo-card-img

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne otrzymanych wyników. Dane: M3=-38 kNm, P2=-25 kN, q=3 kN/m, P4=24 kNm

Przykład 4

todo-card-img

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne otrzymanych wyników.

Przykład 5

todo-card-img

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne otrzymanych wyników.