>


Przykład 1

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne otrzymanych wyników.


Przykład 2

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne i statyczne otrzymanych wyników.


Przykład 3

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne otrzymanych wyników. Dane: M3=-38 kNm, P2=-25 kN, q=3 kN/m, P4=24 kNm


Przykład 4

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne otrzymanych wyników.


Przykład 5

Rozwiązać ruszt przegubowy statycznie niewyznaczalny metodą sił, narysować wykresy ostateczne momentów gnących i sił tnących, wykonać sprawdzenie kinematyczne otrzymanych wyników.