>


Przykład 1


Dla podanej ramy wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych (M, N, T) od występujących oddziaływań:
a) Oddziaływania czynnego,
b) Wpływu temperatury,
c) Osiadania podpór.
Dla każdego rodzaju oddziaływania przyjąć inny układ podstawowy. Dokonać kontroli statycznej i zgodności przemieszczeń dla przypadku b i c.
Przyjąć konkretny materiał i przekrój poprzeczny.


Przykład 2

Wyznaczyć wykresy ostateczne M,Q,N osobno od obciążenia ciągłego, siły skupionej i osiadania podpory. Dla każdego przypadku zrobić sprawdzenie kinematyczne.


Przykład 3

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,8m. Założyć E=20 GPa, temperaturę montażu tm=10*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.


Przykład 4

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,8m. Założyć E=20 GPa, temperaturę montażu tm=10*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.


Przykład 5

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,8m. Założyć E=20 GPa, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.


Przykład 6

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń
1) mechanicznych
2) spowodowanych przemieszczeniami podpór
3) termicznych.
Przyjąć przekrój IPN 200, E=200 GPa, tm=0, alfa=0,00001


Przykład 7

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń
1) mechanicznych
2) spowodowanych przemieszczeniami podpór
3) termicznych.
Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,2m. Założyć E=20 GPa, tm=0*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,000012 1/*C.


Przykład 8

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń
1) mechanicznych
2) spowodowanych przemieszczeniami podpór
3) termicznych.
Przyjąć przekrój IPN 200, E=200 GPa, tm=0, alfa=0,000012


Przykład 9