Przykład 1

video
free
todo-card-img


Dla podanej ramy wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych (M, N, T) od występujących oddziaływań:
a) Oddziaływania czynnego,
b) Wpływu temperatury,
c) Osiadania podpór.
Dla każdego rodzaju oddziaływania przyjąć inny układ podstawowy. Dokonać kontroli statycznej i zgodności przemieszczeń dla przypadku b i c.
Przyjąć konkretny materiał i przekrój poprzeczny.

Przykład 2

todo-card-img

Wyznaczyć wykresy ostateczne M,Q,N osobno od obciążenia ciągłego, siły skupionej i osiadania podpory. Dla każdego przypadku zrobić sprawdzenie kinematyczne.

Przykład 3

todo-card-img

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,8m. Założyć E=20 GPa, temperaturę montażu tm=10*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.

Przykład 4

todo-card-img

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,8m. Założyć E=20 GPa, temperaturę montażu tm=10*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.

Przykład 5

todo-card-img

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,8m. Założyć E=20 GPa, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.

Przykład 6

todo-card-img

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń
1) mechanicznych
2) spowodowanych przemieszczeniami podpór
3) termicznych.
Przyjąć przekrój IPN 200, E=200 GPa, tm=0, alfa=0,00001

Przykład 7

todo-card-img

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń
1) mechanicznych
2) spowodowanych przemieszczeniami podpór
3) termicznych.
Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,2m. Założyć E=20 GPa, tm=0*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,000012 1/*C.

Przykład 8

todo-card-img

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń
1) mechanicznych
2) spowodowanych przemieszczeniami podpór
3) termicznych.
Przyjąć przekrój IPN 200, E=200 GPa, tm=0, alfa=0,000012