Edupanda » Mechanika budowli »   Przemieszczenia metodą Maxwella-Mohra   » » Kratownice

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Dla kratownicy o polu przekroju poprzecznego 30cm^2 i module Younga 205 GPa oblicz pionowe przemieszczenie punktu w którym jest przyłożona pionowa skupiona siła 10 kN. (punkt C). Uwzględnij wpływ sił normalnych.

Przykład 2

todo-card-img

Zwymiaruj przekrój kratownicy ze względu na dopuszczalne naprężenia normalne f=160 MPa. Dla zwymiarowanego przekroju oblicz kąt obrotu pręta C-E. Uwzględnij wpływ sił normalnych.