>


Przykład 1

Dla kratownicy o polu przekroju poprzecznego 30cm^2 i module Younga 205 GPa oblicz pionowe przemieszczenie punktu w którym jest przyłożona pionowa skupiona siła 10 kN. (punkt C). Uwzględnij wpływ sił normalnych.


Przykład 2

Zwymiaruj przekrój kratownicy ze względu na dopuszczalne naprężenia normalne f=160 MPa. Dla zwymiarowanego przekroju oblicz kąt obrotu pręta C-E. Uwzględnij wpływ sił normalnych.