>


Przykład 6

Obliczyć częstości i postaci drgań własnych, siły bezwładności, obwiednie dynamicznych momentów zginających. Dane: m1=300 kg, m2=450 kg, P=24 kN, p=25 rad/s, Przekrój: IPE270