Przykład 1

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną.
Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Zrobić sprawdzenie kinematyczne i równowagę węzłów.

Przykład 2

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną.
Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Przyjąć przekrój prostokątny o stosunku boków h/b=1,6

Przykład 3

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną.
Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Przyjąć przekrój prostokątny o stosunku boków h/b=4,5

Przykład 4

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną.
Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Przyjąć przekrój kołowy.
Dane: E=210 GPa, G=81 GPa.

Przykład 5

todo-card-img

Rozwiązać zadaną ramę przestrzenną.
Narysować końcowe wykresy momentów, sił poprzecznych oraz sił podłużnych.
Przyjąć przekrój kołowy.
Dane: E=210 GPa, G=81 GPa.