Przykład 1

todo-card-img

Obliczyć wartość siły krytycznej \(P_{kr}\) oraz odpowiadającą jej długość wyboczeniową \(l_w\). Sztywność \(EI=const\).

Przykład 2

todo-card-img

Obliczyć wartość podstawowej siły krytycznej dla ramy obciążonej jak na rysunku. Oblicz długość wyboczeniową oraz zweryfikuj jej wartość metodą oszacowania. Naszkicuj podstawową postać utraty stateczności.

Układ jest dwukrotnie kinematycznie niewyznaczalny. Pręty BD oraz CE są obciążone dużymi siłami osiowymi – mogą ulec wyboczeniu.