>


Przykład 1

Wyznaczyć częstość drgań układu prętowego. Przedstawić graficznie postaci drgań własnych układu.


Przykład 2

Wyznaczyć częstość drgań układu prętowego. Przedstawić graficznie postaci drgań własnych układu. Dane: EI=1500 kNm^2 , m=100 kg