Edupanda » Mechanika budowli »   Metoda przemieszczeń   » » Ramy - obciążenia termiczne i geometryczne

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Narysować wykresy sił wewnętrznych M,Q,N.
Zrobić sprawdzenie węzłów i kontrolę kinematyczną i statyczną.

Przykład 2

todo-card-img

Narysować wykresy sił wewnętrznych M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2x0,8m (bxh). Założyć E=20 GPa, tm=10*C

Przykład 3

todo-card-img

Narysować wykresy sił wewnętrznych M,Q,N.

Przykład 4

todo-card-img

Narysować wykresy sił wewnętrznych M,Q,N.

Przykład 5

todo-card-img

Narysować wykresy sił wewnętrznych M,Q,N.

Przykład 8

todo-card-img

Narysować wykresy sił wewnętrznych M,Q,N.