Edupanda » Mechanika budowli »   Linie wpływu   » » Ramy

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.

Przykład 2

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.

Przykład 3

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonych przekrojach dla danej ramy.

Przykład 4

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.

Przykład 5

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy. Uwaga, siła porusza się tylko po ryglu.