>


Przykład 1

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.


Przykład 2

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.


Przykład 3

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonych przekrojach dla danej ramy.


Przykład 4

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.


Przykład 5

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy. Uwaga, siła porusza się tylko po ryglu.