Edupanda » Mechanika budowli »  Linie wpływu » Ramy

Lista zadań

Przykład 1

free
todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.

Przykład 2

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.

Przykład 3

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonych przekrojach dla danej ramy.

Przykład 4

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy.

Przykład 5

todo-card-img

Wyznaczyć linie wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych w zaznaczonym przekroju dla danej ramy. Uwaga, siła porusza się tylko po ryglu.