Edupanda » Mechanika budowli »  Ruszty » Ruszty sztywne

Lista zadań

Przykład 1

free
todo-card-img

Dla rusztu po obliczeniu wspólczynników przy niewiadomych i wyrazów wolnych sporządzić układ równań kanonicznych.
Przyjąć, ze \( P=5 kN, l=3 m, EI/GI_o = 2 \)