>


Przykład 1

Dla podanej belki wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Dane: \( EI=3,5\cdot 10^5 kNm^2 , m=750kg \)


Przykład 2

Dla podanej belki wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności.


Przykład 3

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.


Przykład 4

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.


Przykład 5

Dla podanej belki wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności.Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.


Przykład 6

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.


Przykład 7

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.


Przykład 8

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.