Edupanda » Mechanika budowli »   Dynamika   » » 2 SSD drgania swobodne

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Dla podanej belki wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Dane: \( EI=3,5\cdot 10^5 kNm^2 , m=750kg \)

Przykład 2

todo-card-img

Dla podanej belki wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności.

Przykład 3

todo-card-img

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.

Przykład 4

todo-card-img

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.

Przykład 5

todo-card-img

Dla podanej belki wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności.Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.

Przykład 6

todo-card-img

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.

Przykład 7

todo-card-img

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.

Przykład 8

todo-card-img

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.

Przykład 9

todo-card-img

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.

Przykład 10

todo-card-img

Dla podanej ramy wyznaczyć częstości drgań własnych i narysować ich postacie. Sprawdzić warunek ortogonalności. Oszacować podstawową częstość drgań własnych metodami przybliżonymi.