Przykład 1

free
todo-card-img

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu D \(\Delta_D.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających i sił tnących.

Przykład 2

todo-card-img

Oblicz kąt obrotu punktu D \(\varphi_D.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających i sił tnących.

Przykład 3

todo-card-img

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu C \( \Delta_C \) , przemieszczenie pionowe punktu D \(\Delta_D\), zmianę kąta obrotu punktu C \( \Delta\varphi_C. E=210GPa, I=6500cm^4 \). Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.

Przykład 4

todo-card-img

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu C \( \Delta_C \), kąt obrotu w punkcie G \(\varphi_G \)oraz zmianę kąta obrotu w punkcie C \( \Delta\varphi_C. E=210 GPa, I=7500cm^4 \) Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.

Przykład 5

todo-card-img

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu A \( \Delta_A\) , przemieszczenie pionowe punktu E \( \Delta_E\) , kąt obrotu w punkcie F \( \varphi_F \)oraz zmianę kąta obrotu w punkcie C \( \Delta\varphi_C.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających. \( E=200 GPa , I=5000cm^4 \)

Przykład 6

todo-card-img

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu C \( \Delta_C\) , przemieszczenie poziome punktu E \(\Delta_E \) oraz zmianę kąta obrotu w punkcie B \( \Delta\varphi_B.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających sił tnących, normalnych oraz wpływ temperatury. Dane:\( b=0,2m, h=0,6m, E=205 GPa, \nu=0,3, t_g=20^oC, t_d=10^oC, \alpha=1,2\cdot 10^{-5}, \kappa=1,2 \)

Przykład 7

todo-card-img

Oblicz kąt obrotu węzła C \(\varphi_C\), przemieszczenie pionowe punktu G \(\Delta_G\), przemieszczenie pionowe punktu D \(\Delta_D\) oraz zmianę kąta obrotu w punkcie D \(\Delta\varphi_D.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających zwróć uwagę na zróżnicowane charakterystyki przekrojów. \(E=210GPa, I=7650 cm^4\)