Przykład 1

free
todo-card-img

Oblicz reakcje \(V_A\) oraz \(V_B\) w ramie jak na rysunku.

Dane: \( EI=const.,k=0.0064 \frac{EI}{l^4} \)