Edupanda » Mechanika budowli »   Metoda przemieszczeń   » » Ramy - podłoże Winklera

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Oblicz reakcje \(V_A\) oraz \(V_B\) w ramie jak na rysunku.

Dane: \( EI=const.,k=0.0064 \frac{EI}{l^4} \)