Edupanda » Mechanika budowli »   Metoda sił   » » Pręty zakrzywione

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Obliczyć przemieszczenie pionowe przekroju k pręta zakrzywionego przedstawionego na rysunku. Przyjąć \( \frac{EI}{GI_o}=2 \)