Przykład 1

free
todo-card-img

Obliczyć przemieszczenie pionowe przekroju k pręta zakrzywionego przedstawionego na rysunku. Przyjąć \( \frac{EI}{GI_o}=2 \)