Edupanda » Mechanika techniczna »   Dynamika   »   Dynamika ciała sztywnego   » Zasada zachowania krętu

Lista zadań

Przykład 1

Na rysunku przedstawiono urządzenie do pomiaru prędkości pocisku o masie m1 lecącego z prędkością v1. Jest to wahadło składające się z pręta o długości l I masie m oraz przymocowanego na jego końcu elementu o masie M który będziem traktować jako punkt materialny. Określić maksymalny kąt o jaki wychyli się wahadło. Zderzenie traktować jako idealnie plastyczne.