>


Przykład 1

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 2

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 3

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 4

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 5

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 6

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 7

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 8

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 9

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.


Przykład 10

Korzystając z równania Lagrange'a II rodzaju wyznaczyć równanie ruchu.