>


Przykład 1

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B. Dane: $$ \omega_{0}, \varepsilon_{0}, l \text {, } $$


Przykład 2

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \( \omega_0, \varepsilon_0, l \)


Przykład 3

Obliczyć prędkość punktu C.
Dane: \(\omega_0, OA=l, BC=2l\)


Przykład 4

Obliczyć prędkości punktów B, C i D. Dane: \( \omega_0, l \)


Przykład 5

Obliczyć prędkości w punkcie B, C i D.
Dane: \(\omega_0, OA || CD, l\)


Przykład 6

Obliczyć prędkości punktów B,C i D. Dane: \(\omega_0, l, \alpha, ED=5l\)


Przykład 7

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \(\omega_0, \varepsilon_0, l\)


Przykład 8

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \(\omega_0, \varepsilon_0, l\)


Przykład 9

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \(\omega_0, \varepsilon_0, l,\)