Przykład 1

todo-card-img

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B. Dane: $$ \omega_{0}, \varepsilon_{0}, l \text {, } $$

Przykład 2

todo-card-img

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \( \omega_0, \varepsilon_0, l \)

Przykład 3

todo-card-img

Obliczyć prędkość punktu C.
Dane: \(\omega_0, OA=l, BC=2l\)

Przykład 4

todo-card-img

Obliczyć prędkości punktów B, C i D. Dane: \( \omega_0, l \)

Przykład 5

todo-card-img

Obliczyć prędkości w punkcie B, C i D.
Dane: \(\omega_0, OA || CD, l\)

Przykład 6

todo-card-img

Obliczyć prędkości punktów B,C i D. Dane: \(\omega_0, l, \alpha, ED=5l\)

Przykład 7

todo-card-img

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \(\omega_0, \varepsilon_0, l\)

Przykład 8

todo-card-img

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \(\omega_0, \varepsilon_0, l\)

Przykład 9

todo-card-img

Obliczyć prędkość i przyspieszenie punktu B.
Dane: \(\omega_0, \varepsilon_0, l,\)