Edupanda » Mechanika techniczna »   Statyka   »   Charakterystyki geometryczne   » CG figur płaskich i linii

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Dla podanej figury płaskiej wyznacz moment bezwładności względem prostej AB. Gęstość figur płaskich przyjmij 1,0, a gęstość krzywych przyjmij 2,0.
Wymiary na rysunku w centymetrach.

Przykład 2

todo-card-img

Dla podanej figury płaskiej wyznacz główne osie i momenty bezwładności w punkcie A. Oblicz moment bezwładności względem prostej k.
Wymiary na rysunku w centymetrach.

Przykład 3

todo-card-img

Dla podanej figury płaskiej wyznacz główne osie i momenty bezwładności w punkcie A.
Oblicz główne centralne momenty bezwładności oraz momenty bezwładności w układzie \( \xi \eta \)
Wymiary na rysunku w centymetrach.