>


Przykład 1

Dla podanej figury płaskiej wyznacz moment bezwładności względem prostej AB. Gęstość figur płaskich przyjmij 1,0, a gęstość krzywych przyjmij 2,0.
Wymiary na rysunku w centymetrach.


Przykład 2

Dla podanej figury płaskiej wyznacz główne osie i momenty bezwładności w punkcie A. Oblicz moment bezwładności względem prostej k.
Wymiary na rysunku w centymetrach.


Przykład 3

Dla podanej figury płaskiej wyznacz główne osie i momenty bezwładności w punkcie A.
Oblicz główne centralne momenty bezwładności oraz momenty bezwładności w układzie \( \xi \eta \)
Wymiary na rysunku w centymetrach.