Edupanda » Mechanika techniczna »  Statyka » CG linii

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku

Przykład 2

todo-card-img

Znaleźć położenie środka ciężkości trzech łuków płaskich pokazanych poniżej.

Przykład 3

todo-card-img

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku
Dane: a=4 cm, b=6cm, c=3cm, d=4cm

Przykład 4

todo-card-img

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku

Przykład 5

todo-card-img

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku

Przykład 6

todo-card-img

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku