>


Przykład 1

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku


Przykład 2

Znaleźć położenie środka ciężkości trzech łuków płaskich pokazanych poniżej.


Przykład 3

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku
Dane: a=4 cm, b=6cm, c=3cm, d=4cm


Przykład 4

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku


Przykład 5

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku


Przykład 6

Znaleźć położenie środka ciężkości płaskiej linii pokazanej na poniższym rysunku