Edupanda » Teoria obwodów »   Metody analizy obwodów elektrycznych   » » Metoda prądów oczkowych - prąd przemienny

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

W obwodzie jak na rysunku obliczyć rozpływ prądów metodą prądów oczkowych. $$ \begin{aligned} &E_{1}=100 \cdot e^{1 \mathrm{j} \cdot 90 \mathrm{deg}}\\ &E_{2}=50 \\ &R_{1}=2, \quad Z_{L 1}=8 \mathrm{j}, \quad R_{2}=5 \\ &Z_{L 3}=5 \mathrm{j}, \quad Z_{C 4}=-2 \mathrm{j}, \quad Z_{C 5}=-1 \mathrm{j} \\ &R_{6}=10 \\ \end{aligned} $$

Przykład 2

todo-card-img

Obliczyć wskazanie amperomierza, zastosować metodę prądów oczkowych. Dane: $$ e_1\ (t)=100\cdot\sqrt2\ \sin(\omega t)V,\ e_2\ (t)=100\cdot\sqrt2\ \sin(\omega t+90^\circ\ )V,\ R_1=20\ \Omega,\ R_3=30\ \Omega,\ X_L1=20\Omega,\ X_L2=60\Omega,\ X_L3=40\Omega $$

Przykład 3

todo-card-img

\begin{aligned} &R_{1}=40 \Omega \\ &R_{2}=20 \Omega \\ &L_{1}=5 H \\ &i(t)=12 \sqrt{2} \sin \left(t-90^{\circ}\right)[4] \end{aligned}