Przykład 1

todo-card-img

Określić przebieg \(u_C(t)\) w stanie nieustalonym po przełączeniu. Dane: \( L=14, C=1 F, R=2 \Omega , e(t)=20 \mathrm{~V} \)

Przykład 2

todo-card-img

Oblicz metodą operatorową \(u_C\), mając dane: \(R_{0}=9, R_{1}=4, R_{2}=2, R_{3}=1, C=0.2, L=2, i(t) = 4\cdot sqrt(2) \sin{t+90deg}\)

Przykład 3

todo-card-img

Obliczyć \( u_C(t)\) w stanie nieustalonym po przełączeniu. Dane: \( e = 100V, R=25\Omega, L=1h, C=0.5F \)

Przykład 4

todo-card-img

Stosując metodę operatorową obliczyć przebieg napięcia na kondensatorze w stanie nieustalonym, powstalym po komutacji w ukladzie przedstawionym na rysunku. Dane: \( R_{1}=5 \Omega, R_{4}=8 \Omega, L=0,5 \mathrm{H}, C=0,2 \mathrm{~F}, J_{1}=10 \mathrm{~A}, J_{2}=5 \mathrm{~A}, R_2= 14\Omega, R_3= 30\Omega, \)