Edupanda » Teoria obwodów »   Stany nieustalone   » » Metoda równań stanu

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Wyprowadzić równania stanu. Dane: \( e=10 V, R=10\Omega, L=0.1H, C=0.1F \)

Przykład 2

todo-card-img

Wyprowadzić równania stanu. \( y=\left[\begin{array}{l} u_{L 1} \\ i_{R 4} \end{array}\right] \)