Edupanda » Wytrzymałość materiałów »   Hipotezy wytężeniowe   » » Zadania złożone

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.

Przykład 2

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.

Przykład 3

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.

Przykład 4

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.

Przykład 5

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.

Przykład 6

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.

Przykład 7

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.

Przykład 8

todo-card-img

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A oraz B przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku. Podaj stosunek naprężeń zredukowanych w tych punktach.