>


Przykład 1

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.


Przykład 2

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.


Przykład 3

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.


Przykład 4

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.


Przykład 5

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.


Przykład 6

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.


Przykład 7

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku.


Przykład 8

Wyznaczyć naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A oraz B przekroju utwierdzenia konstrukcji o schemacie jak na rysunku. Podaj stosunek naprężeń zredukowanych w tych punktach.