Przykład 1

free
todo-card-img

Dla wału jak na rysunku narysować wykresy momentów gnących, skręcających i zastępczych a następnie z warunku bezpieczeństwa obliczyć średnice wału. Dane: \(n=955 obr/min, l=1000 mm, N=10 kW, kg=60 MPa, D=400 mm\)

Przykład 2

todo-card-img

Dla wału jak na rysunku narysować wykresy momentów gnących, skręcających i zastępczych a następnie z warunku bezpieczeństwa obliczyć średnice wału. Dane: \(n=200 obr/min, N=31,5 kW, a=0,6 m, b=0,4 m, c=0,5 m, D_1=30 cm, D_2=100 cm, k_g=60 MPa, G=3,5 kN\)

Przykład 3

todo-card-img

Dla wału jak na rysunku narysować wykresy momentów gnących, skręcających i zastępczych, a następnie z warunku bezpieczeństwa obliczyć średnice wału. Dane: \(P=20 kN, r=30cm, l=50cm, k_g=60 MPa.\)

Przykład 4

todo-card-img

Dla pręta jak na rysunku narysować wykresy momentów gnących, skręcających i zastępczych a następnie z warunku bezpieczeństwa obliczyć średnice pręta. Dane: \(q=2000 N/m, b=1m, a=0,5m, kg=100 MPa\)